KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Liikenne

Liikenne

Biojalostamon liikenteestä määrällisesti merkittävimmät ovat rakennusvaiheessa maamassojen siirtokuljetukset ja tehtaan toimintavaiheessa raaka-aineiden kuljetus jalostamolle, lopputuotteiden toimitukset jalostamolta sekä eri kemikaalien kuljetukset ja henkilöstön työmatkaliikenne. Kaikkiaan jalostamon toimintaan liittyviä kuorma-autokuljetuksia tehdään keskimäärin noin 160–200 kpl vuorokaudessa hankevaihtoehdosta riippuen. Henkilöliikenteen määräksi arvioidaan noin 180 ajoneuvoa/vrk. Jalostamon tuottaman sellun ja Arbronin toimitukset tapahtuvat rautateitse siten, että junakuljetuksia tehdään yksi vuorokaudessa. Tehtaan rakennusvaiheessa liikennemäärä on tuotantovaihetta suurempi.

Vaikutukset alueen liikenteeseen

Biojalostamon tuotantovaiheen aikainen liikenne lisää valtatien 22 kokonaisliikennemäärää hankealueen lähialueella noin 10 %. Muilla lähialueen pääteillä lisäykset ovat pienempiä. Raskaan liikenteen määrän lisääntyminen on huomattavaa kaikilla lähialueen pääteillä: valtatiellä 22 se kasvaa biojalostamon lähialueella 41–85 %. Biojalostamon rakentamisen aikaisen liikenteen määrä on suurempi kuin toiminnanaikainen.

Lisääntyvä liikennemäärä heikentää liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä rakentamis- että tuotantovaiheessa etenkin biojalostamon lähialueella, mutta onnistuneella liikennejärjestelyjen suunnittelulla vaikutuksia voidaan lieventää. Liikenneturvallisuuden kannalta herkimmät kohteet sijaitsevat Paltamon keskustaajaman alueella, mutta laskennalliset vaikutukset liikenneonnettomuuksien määrään ovat kuitenkin pieniä.

Liikennevaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan suuri sekä rakennus- että toimintavaiheessa. Toimintavaiheessa kuljetuksia tehdään eniten VE3:ssa, mutta hankevaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa vaikutusten suuruudessa. Rakennusvaiheen liikennevaikutukset ovat samansuuruiset kaikissa vaihtoehdoissa. Vaikutukset junaliikenteeseen ovat pieniä.

Kuva. Hankevaihtoehdon 3 prosentuaalinen vaikutus kokonaisliikenteen määrään kuljetusreiteillä. Liikennemäärissä on huomioitu edestakainen liikenne kaikissa liikennemuodoissa.

Kuva. Hankevaihtoehdon 3 prosentuaalinen vaikutus kokonaisliikenteen määrään kuljetusreiteillä. Liikennemäärissä on huomioitu edestakainen liikenne kaikissa liikennemuodoissa.

Kuva. Hankevaihtoehdon 3 prosentuaalinen vaikutus raskaan liikenteen määrään kuljetusreiteillä. Liikennemäärissä on huomioitu edestakainen liikenne kaikissa liikennemuodoissa.

Kuva. Hankevaihtoehdon 3 prosentuaalinen vaikutus raskaan liikenteen määrään kuljetusreiteillä. Liikennemäärissä on huomioitu edestakainen liikenne kaikissa liikennemuodoissa.